รีเซต
นักเรียนพลังกิฟต์ 2

นักเรียนพลังกิฟต์ 2

2563
fantasy
1 Season
935.7K
ดูเลย
เพิ่มลิสต์
ถูกใจ
แชร์
"สังคมโรงเรียน มันเป็นแค่ sub set ของโลกความเป็นจริงเท่านั้นแหละ" หนึ่งปีนับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนกลุ่มหนึ่ง พยายามจะทำลายห้องกิฟต์ของโรงเรียนฤทธาวิทยาคม โรงเรียนก็กลับมาสู่ความปกติ กฎระเบียบต่าง ๆ และความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนยังคงเหมือนเดิม รวมไปถึงการคัดเลือกห้องกิฟต์ที่ในปีนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนถูกจับตามอง โดยเฉพาะกับคราม เด็กใหม่ยอดอัจฉริยะ ที่ได้ยินเสียงคำถามแปลก ๆ ตอนสอบก่อนจะตอบคำถามพิเศษไว้ที่หลังกระดาษ แต่เรื่องผิดปกติก็เกิดขึ้น เมื่อครามและเพื่อน ๆเกือบทั้งรุ่นกลับสอบไม่ติดห้องกิฟต์ พร้อม ๆ กับที่เริ่มมีเสียงลือกันว่ารุ่นพี่ห้อง 8 คนหนึ่งกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ แต่ไม่มีเด็กนักเรียนคนไหนที่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนอีกต่อไป
เสียงพากย์ไทย
คำบรรยาย-
นักแสดงกรภัทร์ เกิดพันธุ์วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์รมิดา จีรนรภัทรอรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์หฤษฎ์ ชีวการุณพัทธดนย์ จันทร์เงินนภสร วีระยุทธวิไลชยพล จุฑามาศชยกร จุฑามาศณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์ชนิกานต์ ตังกบดีภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืนชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์วันชนะ สวัสดีมนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล
ผู้กำกับวาสุเทพ เกตุเพ็ชร์
EP.01 | นักเรียนพลังกิฟต์ 2
EP.01 | นักเรียนพลังกิฟต์ 2
45 นาที
127K
"สังคมโรงเรียน มันเป็นแค่ sub set ของโลกความเป็นจริงเท่านั้นแหละ" หนึ่งปีนับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนกลุ่มหนึ่ง พยายามจะทำลายห้องกิฟต์ของโรงเรียนฤทธาวิทยาคม โรงเรียนก็กลับมาสู่ความปกติ กฎระเบียบต่าง ๆ และความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนยังคงเหมือนเดิม รวมไปถึงการคัดเลือกห้องกิฟต์ที่ในปีนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนถูกจับตามอง โดยเฉพาะกับคราม เด็กใหม่ยอดอัจฉริยะ ที่ได้ยินเสียงคำถามแปลก ๆ ตอนสอบก่อนจะตอบคำถามพิเศษไว้ที่หลังกระดาษ แต่เรื่องผิดปกติก็เกิดขึ้น เมื่อครามและเพื่อน ๆเกือบทั้งรุ่นกลับสอบไม่ติดห้องกิฟต์ พร้อม ๆ กับที่เริ่มมีเสียงลือกันว่ารุ่นพี่ห้อง 8 คนหนึ่งกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ แต่ไม่มีเด็กนักเรียนคนไหนที่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนอีกต่อไป
EP.02 | นักเรียนพลังกิฟต์ 2
EP.02 | นักเรียนพลังกิฟต์ 2
45 นาที
53.4K
"สังคมโรงเรียน มันเป็นแค่ sub set ของโลกความเป็นจริงเท่านั้นแหละ" หนึ่งปีนับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนกลุ่มหนึ่ง พยายามจะทำลายห้องกิฟต์ของโรงเรียนฤทธาวิทยาคม โรงเรียนก็กลับมาสู่ความปกติ กฎระเบียบต่าง ๆ และความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนยังคงเหมือนเดิม รวมไปถึงการคัดเลือกห้องกิฟต์ที่ในปีนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนถูกจับตามอง โดยเฉพาะกับคราม เด็กใหม่ยอดอัจฉริยะ ที่ได้ยินเสียงคำถามแปลก ๆ ตอนสอบก่อนจะตอบคำถามพิเศษไว้ที่หลังกระดาษ แต่เรื่องผิดปกติก็เกิดขึ้น เมื่อครามและเพื่อน ๆเกือบทั้งรุ่นกลับสอบไม่ติดห้องกิฟต์ พร้อม ๆ กับที่เริ่มมีเสียงลือกันว่ารุ่นพี่ห้อง 8 คนหนึ่งกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ แต่ไม่มีเด็กนักเรียนคนไหนที่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนอีกต่อไป
EP.03 | นักเรียนพลังกิฟต์ 2
EP.03 | นักเรียนพลังกิฟต์ 2
45 นาที
44.6K
"สังคมโรงเรียน มันเป็นแค่ sub set ของโลกความเป็นจริงเท่านั้นแหละ" หนึ่งปีนับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนกลุ่มหนึ่ง พยายามจะทำลายห้องกิฟต์ของโรงเรียนฤทธาวิทยาคม โรงเรียนก็กลับมาสู่ความปกติ กฎระเบียบต่าง ๆ และความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนยังคงเหมือนเดิม รวมไปถึงการคัดเลือกห้องกิฟต์ที่ในปีนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนถูกจับตามอง โดยเฉพาะกับคราม เด็กใหม่ยอดอัจฉริยะ ที่ได้ยินเสียงคำถามแปลก ๆ ตอนสอบก่อนจะตอบคำถามพิเศษไว้ที่หลังกระดาษ แต่เรื่องผิดปกติก็เกิดขึ้น เมื่อครามและเพื่อน ๆเกือบทั้งรุ่นกลับสอบไม่ติดห้องกิฟต์ พร้อม ๆ กับที่เริ่มมีเสียงลือกันว่ารุ่นพี่ห้อง 8 คนหนึ่งกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ แต่ไม่มีเด็กนักเรียนคนไหนที่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนอีกต่อไป
EP.04 | นักเรียนพลังกิฟต์ 2
EP.04 | นักเรียนพลังกิฟต์ 2
45 นาที
266.6K
"สังคมโรงเรียน มันเป็นแค่ sub set ของโลกความเป็นจริงเท่านั้นแหละ" หนึ่งปีนับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนกลุ่มหนึ่ง พยายามจะทำลายห้องกิฟต์ของโรงเรียนฤทธาวิทยาคม โรงเรียนก็กลับมาสู่ความปกติ กฎระเบียบต่าง ๆ และความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนยังคงเหมือนเดิม รวมไปถึงการคัดเลือกห้องกิฟต์ที่ในปีนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนถูกจับตามอง โดยเฉพาะกับคราม เด็กใหม่ยอดอัจฉริยะ ที่ได้ยินเสียงคำถามแปลก ๆ ตอนสอบก่อนจะตอบคำถามพิเศษไว้ที่หลังกระดาษ แต่เรื่องผิดปกติก็เกิดขึ้น เมื่อครามและเพื่อน ๆเกือบทั้งรุ่นกลับสอบไม่ติดห้องกิฟต์ พร้อม ๆ กับที่เริ่มมีเสียงลือกันว่ารุ่นพี่ห้อง 8 คนหนึ่งกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ แต่ไม่มีเด็กนักเรียนคนไหนที่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนอีกต่อไป
EP.05 | นักเรียนพลังกิฟต์ 2
EP.05 | นักเรียนพลังกิฟต์ 2
46 นาที
31.2K
"สังคมโรงเรียน มันเป็นแค่ sub set ของโลกความเป็นจริงเท่านั้นแหละ" หนึ่งปีนับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนกลุ่มหนึ่ง พยายามจะทำลายห้องกิฟต์ของโรงเรียนฤทธาวิทยาคม โรงเรียนก็กลับมาสู่ความปกติ กฎระเบียบต่าง ๆ และความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนยังคงเหมือนเดิม รวมไปถึงการคัดเลือกห้องกิฟต์ที่ในปีนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนถูกจับตามอง โดยเฉพาะกับคราม เด็กใหม่ยอดอัจฉริยะ ที่ได้ยินเสียงคำถามแปลก ๆ ตอนสอบก่อนจะตอบคำถามพิเศษไว้ที่หลังกระดาษ แต่เรื่องผิดปกติก็เกิดขึ้น เมื่อครามและเพื่อน ๆเกือบทั้งรุ่นกลับสอบไม่ติดห้องกิฟต์ พร้อม ๆ กับที่เริ่มมีเสียงลือกันว่ารุ่นพี่ห้อง 8 คนหนึ่งกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ แต่ไม่มีเด็กนักเรียนคนไหนที่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนอีกต่อไป
ดูเพิ่มเติม