รีเซต
เสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับสากล

เสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับสากล

2565
documentary
1 Season
8K
ดูเลย
เพิ่มลิสต์
ถูกใจ
แชร์
เสียงพากย์ไทย
คำบรรยาย-
นักแสดง-
ผู้กำกับ-
Ep.1 : พระประสูติกาล และชีวิตในวัยเยาว์ | บทที่ 1 พุทธประวัติ
Ep.1 : พระประสูติกาล และชีวิตในวัยเยาว์ | บทที่ 1 พุทธประวัติ
36 นาที
3.5K
เรื่องราวการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ และการใช้ชีวิตในฐานะเจ้าชายแห่งศากยวงศ์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย
Ep.2 : การแสวงหาโมกขธรรม  | บทที่ 1 พุทธประวัติ
Ep.2 : การแสวงหาโมกขธรรม | บทที่ 1 พุทธประวัติ
59 นาที
1.1K
ทรงละทิ้งวิถีชีวิตเจ้าชาย ออกแสวงหาสัจธรรมของชีวิต ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว แต่ยังไม่สามารถค้นพบกับความจริงอันประเสริฐนั้นได้
Ep.3 :การตรัสรู้ | บทที่ 1 พุทธประวัติ
Ep.3 :การตรัสรู้ | บทที่ 1 พุทธประวัติ
37 นาที
393
หลังจากทรงบำเพ็ญเพียรพิจารณาค้นหาสัจธรรม พระองค์ก็ทรงค้นพบหลักธรรม นี่คือเรื่องราวการตรัสรู้และหลังการตรัสรู้ของพระพุทธองค์
Ep.4 : พระพุทธองค์ในฐานะพระศาสดา | บทที่ 1 พุทธประวัติ
Ep.4 : พระพุทธองค์ในฐานะพระศาสดา | บทที่ 1 พุทธประวัติ
72 นาที
1.5K
พระพุทธองค์ทรงออกเดินทางเพื่อเผยแผ่พระธรรม โดยมีเรื่องราวการแสดงธรรมครั้งแรก รวมไปถึงการแสดงธรรมในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
Ep.5 : การสรรเสริญพระพุทธองค์  | บทที่ 1 พุทธประวัติ
Ep.5 : การสรรเสริญพระพุทธองค์ | บทที่ 1 พุทธประวัติ
41 นาที
243
คุณลักษณะและกิริยาอันควรเคารพสรรเสริญของพระพุทธองค์ รวมทั้งพระอิริยาบทอันสงบสำรวมในทุกกาล และลักษณะการแสดงธรรมที่เปี่ยมด้วยสติปัญญา
ดูเพิ่มเติม