Reset
Dhamma Class Season 3

Dhamma Class Season 3

2021
documentary
1 Season
12.8K
Watch
My List
Like
Share
รับชมห้องธรรมะ จากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม...รายการเรียลลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสดกิจวัตรประจำวันของสามเณรน้อย 12 รูป
AudioThai
Subtitle-
Cast-
Director-
Ep1 | ห้องเรียนธรรมะ ปี 3 ตอน ปลุกพลังบวก
Ep1 | ห้องเรียนธรรมะ ปี 3 ตอน ปลุกพลังบวก
10 Mins.
6.1K
Ep2 | ห้องเรียนธรรมะ ปี 3 ตอน อภิชาตบุตร
Ep2 | ห้องเรียนธรรมะ ปี 3 ตอน อภิชาตบุตร
22 Mins.
1.1K
Ep3 | ห้องเรียนธรรมะ ปี 3 ตอน รักแผ่นดิน
Ep3 | ห้องเรียนธรรมะ ปี 3 ตอน รักแผ่นดิน
16 Mins.
719
สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 3 รายการเรียลลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสดกิจวัตรประจำวันของสามเณรน้อย 12 รูป เทปบันทึกภาพวันที่ 10 พฤษภาคม 2557
Ep4 | ห้องเรียนธรรมะ ปี 3 ตอน เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
Ep4 | ห้องเรียนธรรมะ ปี 3 ตอน เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
11 Mins.
705
สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 3 รายการเรียลลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสดกิจวัตรประจำวันของสามเณรน้อย 12 รูป เทปบันทึกภาพวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
Ep5 | ห้องเรียนธรรมะ ปี 3 ตอน เรียนให้เก่งขั้นเทพ
Ep5 | ห้องเรียนธรรมะ ปี 3 ตอน เรียนให้เก่งขั้นเทพ
19 Mins.
722
สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 3 รายการเรียลลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสดกิจวัตรประจำวันของสามเณรน้อย 12 รูป เทปบันทึกภาพวันที่ 3 พฤษภาคม 2557
Load More