Reset
Learn Around ส่องนักเรียน(นอก)

Learn Around ส่องนักเรียน(นอก)

2021
documentary
2 Seasons
958
Watch
My List
Like
Share
รายการที่จะพาทุกคนไปตามติดวิธีเรียนรู้แนวทางการเรียนการสอนของนักเรียนในต่างประเทศ รวมถึงได้ฟังมุมมองรวมไปถึงการเปิดประสบการณ์ชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในต่างแดน และเข้าใจถึงระบบการศึกษานอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น
AudioThai
Subtitle-
Cast-
Director-
Ep.6 | Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) SS2 ตอน Sweden
Ep.6 | Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) SS2 ตอน Sweden
15 Mins.
225
พาส่องนักเรียน (นอก) เปิดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายใน “สวีเดน” กับนักศึกษาไทยหนึ่งคนที่ได้ไปศึกษาต่อด้านสาขาการตลาด แต่หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตเรียนอยู่ที่สวีเดนแล้ว ก็ทำให้เขาเบนความสนใจไปศึกษาต่อทางด้านของความยั่งยืนและตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทอีกครั้ง และกลับมาต่อยอดในด้านการเกษตรแบบเต็มตัว
Ep.5 | Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) SS2 ตอน England
Ep.5 | Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) SS2 ตอน England
15 Mins.
57
พาส่องนักเรียน (นอก) กันที่ สาขา ERGONOMIC หรือว่า การยศาสตร์ ประเทศ “อังกฤษ” เกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและช่วยให้ใช้ชีวิตสะดวกสบายได้ยิ่งขึ้น สาขานี้จะมีการเรียนการสอนที่น่าสนใจอย่างไรบ้างไปติดตามชมพร้อม ๆ กัน
Ep.4 | Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) SS2 ตอน Germany
Ep.4 | Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) SS2 ตอน Germany
15 Mins.
31
พาส่องนักเรียน (นอก) ที่ “เยอรมนี” ถ้าพูดถึงการศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี หลาย ๆ คนจะต้องนึกถึงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งนี้เราจะพาไปรู้จักกับนักศึกษาไทยที่เลือกไปศึกษาต่อด้านพุทธศาสตร์ศึกษา จะมาพูดคุยถึงมุมมองของเขากันว่าทำไมถึงตัดสินใจศึกษาต่อทางด้านนี้ และการเรียนการสอนของเขาเป็นอย่างไร
Ep.3 | Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) SS2 ตอน India
Ep.3 | Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) SS2 ตอน India
15 Mins.
19
พาส่องนักเรียน (นอก) กับชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายใน “อินเดีย” ประเทศที่รวบรวมองค์ความรู้ไว้ทั้งศาสตร์และศิลป์มากมายกับนักเขียน “เรียนฟรีก็มีในโลก”
Ep.2 | Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) SS2 ตอน China
Ep.2 | Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) SS2 ตอน China
15 Mins.
31
พาส่องนักเรียน (นอก) เปิดห้องเรียนแพทย์แดนมังกร กับนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อทางด้านแพทย์ใน “จีน” มาทำความรู้จักกับจุดเด่น ความน่าสนใจ ความยากง่ายของการเรียน พร้อมเปิดประสบการณ์ของห้องเรียนแทพย์ที่นั่นกันว่าจะเป็นอย่างไร
Load More