รีเซต
search icon
วันไหว้
เล่น

วันไหว้

True ID 3 ชม. 55 นาที
เล่น
ทั้งหมด 41 เพลง
เพลง
ศิลปิน
เวลา
Wild China Theme (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Wild China Theme (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

2:14

Wild China Theme (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Capriccio for Chinese Flute

Capriccio for Chinese Flute

3:44

Capriccio for Chinese Flute

Cave Monkeys Ensemble (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Cave Monkeys Ensemble (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:12

Cave Monkeys Ensemble (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Festival (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Festival (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:28

Festival (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Chatting with an Old Friend by the Window

Chatting with an Old Friend by the Window

5:53

Chatting with an Old Friend by the Window

Go Dating with My Love

Go Dating with My Love

3:21

Go Dating with My Love

Gods (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Gods (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:53

Gods (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Tundra Swans (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Tundra Swans (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

2:29

Tundra Swans (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Fish Festival (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Fish Festival (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

0:54

Fish Festival (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

The Crab and the Egret

The Crab and the Egret

5:51

The Crab and the Egret

The Flower of Hsin-Jang

The Flower of Hsin-Jang

5:24

The Flower of Hsin-Jang

The Funny Genius on the Horseback

The Funny Genius on the Horseback

3:22

The Funny Genius on the Horseback

Ice (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Ice (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:08

Ice (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

The Maidens of the Tea Mountain

The Maidens of the Tea Mountain

3:33

The Maidens of the Tea Mountain

Mythical Mountain (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Mythical Mountain (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

2:14

Mythical Mountain (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

The Song of the Four Seasons

The Song of the Four Seasons

4:37

The Song of the Four Seasons

Great Wall Ensemble (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Great Wall Ensemble (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:44

Great Wall Ensemble (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Butterfly Lovers Violin Concerto: Act 1

Butterfly Lovers Violin Concerto: Act 1

10:08

Butterfly Lovers Violin Concerto: Act 1

Mountains (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Mountains (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

2:06

Mountains (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Butterfly Lovers Violin Concerto: Act 3

Butterfly Lovers Violin Concerto: Act 3

5:54

Butterfly Lovers Violin Concerto: Act 3

Yangguan Lament (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Yangguan Lament (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:37

Yangguan Lament (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Violin Fantasy on Puccini's 'Turandot'

Violin Fantasy on Puccini's 'Turandot'

11:37

Violin Fantasy on Puccini's 'Turandot'

Hakka House (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Hakka House (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:21

Hakka House (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Padmasambhava Tsechu Sadhana: Invocation

Padmasambhava Tsechu Sadhana: Invocation

14:36

Padmasambhava Tsechu Sadhana: Invocation

Eagle (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Eagle (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:12

Eagle (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Mahakala Sadhana: Dun-kye

Mahakala Sadhana: Dun-kye

12:43

Mahakala Sadhana: Dun-kye

Cave Monkeys Orchestral (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Cave Monkeys Orchestral (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:20

Cave Monkeys Orchestral (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Mahakala Sadhana: Dag-kye

Mahakala Sadhana: Dag-kye

26:14

Mahakala Sadhana: Dag-kye

Rice (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Rice (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:12

Rice (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Tanz - Trance des Orakel

Tanz - Trance des Orakel

6:17

Tanz - Trance des Orakel

Hunting Bats (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Hunting Bats (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:54

Hunting Bats (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

An den Ufern des Brahmaputra

An den Ufern des Brahmaputra

4:05

An den Ufern des Brahmaputra

Jungles (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Jungles (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:09

Jungles (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Heiliger Tanz in Phiyang

Heiliger Tanz in Phiyang

4:53

Heiliger Tanz in Phiyang

Kung Fu (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Kung Fu (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

0:52

Kung Fu (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Buddha zu Ehren

Buddha zu Ehren

4:55

Buddha zu Ehren

Kailash (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Kailash (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:49

Kailash (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Winter (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Winter (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:11

Winter (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Ice Celebrations (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Ice Celebrations (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

1:51

Ice Celebrations (feat. The BBC Concert Orchestra and the UK Chinese Ensemble) [feat. BBC Concert Orchestra, UK Chinese Ensemble]

Full Spectrum Empowerment

Full Spectrum Empowerment

61:15

Full Spectrum Empowerment