รีเซต
search icon
Aliz
เล่น

Aliz

เล่น
ทั้งหมด 19 เพลง
เพลง
ศิลปิน
เวลา
จาง (Fade)

จาง (Fade)

4:37

จาง (Fade)

จำไว้ (Won’t Back Down)

จำไว้ (Won’t Back Down)

4:14

จำไว้ (Won’t Back Down)

เรื่องชั่วคราว

เรื่องชั่วคราว

4:11

เรื่องชั่วคราว

ไปไหนก็ไป

ไปไหนก็ไป

4:31

ไปไหนก็ไป

ごめんなさい (โกเมนนาไซ)

ごめんなさい (โกเมนนาไซ)

3:31

ごめんなさい (โกเมนนาไซ)

เข้าใจไปเอง

เข้าใจไปเอง

3:52

เข้าใจไปเอง

Goodnight

Goodnight

4:04

Goodnight

ภาพลวงตา

ภาพลวงตา

3:51

ภาพลวงตา

ไปไหนก็ไป

ไปไหนก็ไป

4:32

ไปไหนก็ไป

ごめんなさい (โกเมนนาไซ)

ごめんなさい (โกเมนนาไซ)

3:31

ごめんなさい (โกเมนนาไซ)