รีเซต
search icon
บ่ดื้อจังได๋ลูกไผ๋เจ้าว่า ft. ใบข้าว ไทบ้านเดอะซีรีส์ - Single
เล่น

บ่ดื้อจังได๋ลูกไผ๋เจ้าว่า ft. ใบข้าว ไทบ้านเดอะซีรีส์ - Single

กานต์ ทศน 3 นาที
เล่น
ทั้งหมด 1 เพลง
เพลง
ศิลปิน
เวลา
บ่ดื้อจังได๋ลูกไผ๋เจ้าว่า ft. ใบข้าว ไทบ้านเดอะซีรีส์

บ่ดื้อจังได๋ลูกไผ๋เจ้าว่า ft. ใบข้าว ไทบ้านเดอะซีรีส์

3:13

บ่ดื้อจังได๋ลูกไผ๋เจ้าว่า ft. ใบข้าว ไทบ้านเดอะซีรีส์